ПЛОЩ
219.00 кв.м
Населено място
гр. Приморско
Район
1647-2019
Адрес
ул. Георги Кондолов № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 58356.506.179, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Приморско, одобрени със Заповед РД-18-106/09.12.2008г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: обл.Бургас, общ.Приморско, гр.Приморско, п.к.8290, ул. Георги Кондолов №7, целият с площ от 438 кв.м., с трайно предназначение на територията: УРБАНИЗИРАНА, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал:16, парцел:ІІ, при съседи: ПИ с ид. 58356.506.180, 58356.506.181, 58356.506.186, 58356.506.176, 58356.506.178;

с реално ползване на южната половина от поземления имот съгласно нот. акт за дарение №151 том 25, дело 8635 от 08.10.1993г. на нотариус при РС Бургас в полза на наследодателя Георги Иванов Георгиев,  и запазено пожизнено и безвъзмедно право на ползване в полза Плума Людиева  и Иван Людиев 

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 11:30 часа
Парцел
8 004.00 кв.м
70 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 11:30
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 11:52 часа
Парцел
2 040.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Искра
Адрес
с. ИСКРА, общ. КАРНОБАТ, обл.БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 14:30
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 12:00 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драганци
Адрес
с. ДРАГАНЦИ, общ. КАРНОБАТ,  обл. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 14:30
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 16:53 часа
Парцел
4 876.00 кв.м
606 152.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Синеморец
Адрес
с. Синеморец, местност Поляните
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00