ПЛОЩ
5 002.00 кв.м
Населено място
с. Лозенец
Район
49-2008
Адрес
МЕСТНОСТ ТЮТЮНЕВА ЛЪКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ една втора идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ нива с площ 10 000 кв.м. по нот. акт, а по скица с площ 10 004 кв.м. ( десет декара и четири квадратни метра ), трета категория земя, находяща се в землището на с. Лозенец общ. Царево местност Тютюнева лъка ЕКАТТЕ 4409 имот с кадастрален номер 006452 при граници север – имот 6830 – полски път; изток – имот 6453 – нива; запад – имот 6451 нива и юг – имот 6829 – полски път съгласно кадастрална скица поземлен имот с идентификатор 44094.6.452 с Лозенец местност Тютюнева лъка с площ 10 004 кв.м. Трайно предназначение на територията земеделска начин на трайно ползване нива стар идентификатор няма номер по предходен план квартал 0 съседи 44094.6.451; 44094.6.829; 44094.6.453; 44094.6.830

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 10:47 часа
Земеделски имот
4 499.00 кв.м
15 984.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писменово
Адрес
село Писменово, община Приморско, обл. Бургас, местност „Хасанкьой"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 13:30
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 17:36 часа
Земеделски имот
621.50 кв.м
1 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дюлево
Адрес
с. Дюлево, м-ст Дражева чешма
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Публикувано на 3 февруари 2021 г. в 19:21 часа
Земеделски имот
15 997.00 кв.м
229 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Садово
Адрес
САДОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 10:00
Публикувано на 3 февруари 2021 г. в 19:26 часа
Земеделски имот
560.00 кв.м
800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ливада
Адрес
ЛИВАДА, М-СТ ГРОБИЩАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 09:00