ПЛОЩ
529.00 кв.м
Населено място
с. Аврен
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 01.03.2021 до 01.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.04.2021 09:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО с площ от 529 кв.м. находящо се в с. Аврен, обл. Варна, представляващо УПИ № XXIII-862 в кв. 63 по новия регулационен план на с. Аврен, образуван от бивш УПИ № IV – 862  съгласно Заповед № 1757/16.11.2007г. на кмета на Община Аврен, при граници на мястото: от две страни път, УПИ – XXIV–862 и УПИ – III–392, ведно с намиращата се в мястото ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 32 кв. метра.

Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 5 януари 2021 г. в 15:16 часа
Парцел с къща
400.00 кв.м
8 245.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
Адрес
ул. Иглика 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 15:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 09:41 часа
Парцел с къща
780.00 кв.м
6 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Доброплодно
Адрес
с. Доброплодно
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 13:15
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 09:28 часа
Парцел с къща
666.00 кв.м
10 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Припек
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 10:00
Публикувано на 3 февруари 2021 г. в 09:36 часа
Парцел с къща
1 870.00 кв.м
1 227.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бързица
Адрес
с. Бързица, общ. Провадия
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 10:00