ПЛОЩ
5 101.00 кв.м
Населено място
с. Хрищени
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77476.507.108, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/15.01.2007 г. на ИД на АК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за химическата и каучуковата промишленост, с площ от 5101 кв.м, находящ се в село Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора, Новозагорско шосе, при съседи: 77476.507.85, 77476.507.66, 77476.507.123.

 

Маргарита Любомирова Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
865
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Ген. Столетов" № 52, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 624399; 042 925356
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 10:01 часа
Парцел
2 299.00 кв.м
21 415.10 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малка Верея
Адрес
местност "АЛМАЛЪКА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 10:20 часа
Парцел
5 413.00 кв.м
47 331.09 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хрищени
Адрес
ул. "Новозагорско шосе"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 15 януари 2021 г. в 10:22 часа
Парцел
893.00 кв.м
7 823.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хрищени
Адрес
ул. "Новозагорско шосе"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.02.2021 до 15.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.03.2021 09:00
Публикувано на 22 януари 2021 г. в 14:15 часа
Парцел
276.00 кв.м
43 668.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Бончева Манджурова
СРОК
от 26.01.2021 до 26.02.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.03.2021 11:00