ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
70.02 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Отец Паисий" № 3 А
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 16.03.2021 до 16.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ,  самостоятелен обект в сграда, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, П.К. 5500, ул. „Отец Паисий“ № 3 А /три А/, вх. „А“, с идентификатор 43952.513.2065.1.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, две хиляди и шестдесет и пет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрена със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния Директор на АК – Ловеч, попадащ в сграда № 43952.513.2065.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, две хиляди и шестдесет и пет, точка, едно/, брой етажи на сграда № 43952.513.2065.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, две хиляди и шестдесет и пет, точка, едно/: 6 /шест/, брой самостоятелни обекти в сграда № 43952.513.2065.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, две хиляди и шестдесет и пет, точка, едно/: 18 /осемнадесет/, която е разположена в поземлен имот № 43952.513.2065 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, две хиляди и шестдесет и пет/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 43952.513.2065.1.2, 43952.513.2065.2.3, над обекта – 43952.513.2065.1.4, под обекта: няма, а по нотариален акт съставляващ АПАРТАМЕНТ № 1 /първи/ в гр. Ловеч, ул. „Отец Паисий“ № 3 А /три А/, вх. „А“, на първи етаж от жилищен блок „Квартал 160 /сто и шестдесет/“, със застроена площ: 70.02 /седемдесет цяло и две стотни/ кв. м., състоящ се от: спалня, дневна, столова, баня с тоалетна, тераса, килер и коридор, ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ със светла площ 7.58  /седем цяло и петдесет и осем стотни/ кв. м. и заедно с 2.67 % /две цяло и шестдесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ I /първи/ в кв. 160 /сто и шестдесет/ по ПУП-ПРЗ на града, одобрен през 1996 г.

             <br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 1272/20 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 1 февруари 2021 г. в 15:47 часа
Двустаен апартамент
60.73 кв.м
27 432.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ж.к. Червен бряг, бл. 111, вх. Д, ет. 8, ап. 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 19.02.2021 до 19.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.03.2021 09:00