ПЛОЩ
2 493.00 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
местност ОРТА СИНУР
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 16:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.406.512 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шест точка петстотин и дванадесет/, находящ се гр.Сливен, местност "Орта синур", с площ 2493,00 кв.м /две хиляди четиристотин деветдесет и три квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/. Стар идентификатор – 2864369, при съседи: 67338.406.515; 67338.406.516; 67338.406.509; 67338.406.542; 67338.406.511; 67338.406.416; 67338.406.413; 67338.406.513; КОЙТО по акт за собственост представлява: ЛОЗЕ И ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "Дълбоки дол", землището на гр. Сливен, с площ 2,500 дка /два декара и петстотин квадратни метра/, при граници: Васил Бояджиев, Иван и Йорданка Гандеви, Никола Гандев, Георги Черногоров.

 

Гергана Грозева Костова
РЕГ. № ЧСИ
915
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, обект 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 667627
Мобилен телефон
0877905593
уебсайт
Публикувано на 28 януари 2021 г. в 09:31 часа
Парцел
307.00 кв.м
10 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул.Пейо Яворов № 76
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 01.02.2021 до 01.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.03.2021 15:50
Публикувано на 8 февруари 2021 г. в 14:52 часа
Парцел
570.00 кв.м
1 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стара река
Адрес
с. Стара река, общ. Сливен
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 09.02.2021 до 09.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.03.2021 16:00
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 13:09 часа
Парцел
1 344.00 кв.м
9 776.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
м. Орта синур
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 16:00
Публикувано на 15 февруари 2021 г. в 13:11 часа
Парцел
1 166.00 кв.м
106 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
м. Орта синур
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 16:00