ПЛОЩ
237.00 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
ж.к. Младост
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 23.03.2021 до 23.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Сграда с идентификатор № 43952.511.107.1 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка едно нула седем точка едно/, предназначение – Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1 /един/, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.511.107 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка едно нула седем/, находящ се в гр. Ловеч, област Ловеч по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД 18 – 10/17.04.2007 г., на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к.Младост, със застроена площ от 241 кв. м. /двеста четиридесет и един кв. м./, който имот съгласно акт за собственост представлява: ПАРОВА ЦЕНТРАЛА, застроена върху 237 кв. м. /двеста тридесет и седем квадратни метра/, в урегулиран поземлен имот III (три) – общинска собственост, в квартал 2 (втори) по подробния устройствен план на гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, ВЕДНО с отстъпеното право на строеж върху описания по- горе недвижим имот и при съседи по нотариален акт: от три страни – улици, УПИ I, УПИ II, УПИ XIII, УПИ IX и УПИ IV – всички в квартал 2 (втори).

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 616/14 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663, <br />email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 18 януари 2021 г. в 16:26 часа
Други
1 976.00 кв.м
43 149.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Шипково
Адрес
местност Баните
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 14:00
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 13:25 часа
Други
172.00 кв.м
9 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пресяка
Адрес
ул. "Кирил и Методий"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 26.02.2021 до 26.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.03.2021 09:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 13:36 часа
Други
246.00 кв.м
20 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 02.03.2021 до 02.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 13:41 часа
Други
246.00 кв.м
20 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 02.03.2021 до 02.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.04.2021 14:00