ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
70.00 кв.м
Населено място
гр. Свети Влас
Квартал
КВ.БАДЕМИТЕ
Адрес
гр.Свети Влас, "Черноморска" № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.501.418 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02/858/18.04.2006г. на Началника на СК-Бургас, с адрес на поземления имот: гр.Свети Влас, п.к. 8229, "Черноморска" № 21, с площ 674 /шестстотин седемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м/, номер по предходен план: 383, квартал: 11, парцел: XXIV при съседи: 11538.501.502, 11538.501.417, 11538.501.408, 11538.501.407, 11538.501.419, Ведно с изградената в имота СГРАДА ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК с идентификатор № 11538.501.418.2 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и осемнадесет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-99/02.02.2009г. на Началника на СГКК-Бургас, застроена площ: 70 /седемдесет/ кв.м., с адрес на сградата: гр.Свети Влас, п.к. 8229, "Черноморска" № 21, брой надземни етажи: 4, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, , която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.501.418 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и осемнадесет/, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху дворното място.

Ивелина Борисова Божилова
РЕГ. № ЧСИ
800
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул."Иван Шишман" №4, ет.2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820080
Мобилен телефон
0889441017
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 11:44 часа
Къща с парцел
192.97 кв.м
256 272.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
ул. Цар Асен 42, етаж -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 01.02.2021 до 01.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.03.2021 10:00
Публикувано на 9 февруари 2021 г. в 17:08 часа
Къща с парцел
220.00 кв.м
84 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр.Поморие, ул. “Велико Търново” № 29
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00