ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
59.00 кв.м
Населено място
гр. Копривщица
Район
гр.Копривщица
Адрес
гр.Копривщица, ул."Димо Пиринджиев" № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.3.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 471.00 кв.м., с номер на предходен план  УПИ II-302 /парцел втори за имот с планоснимачен номер триста и две/ в квартал 40 по плана на град Копривщица от 1987 г., при граници: имоти с идентификатори: 38558.3.171, 38558.2.447, 38558.3.169 и 38558.3.167, а по документ за собственост /нотариален акт  №35, том II, дело 418 от 20.09.1972 г., издаден от Районен съд Пирдоп/, съставлява парцел II-275 /втори за планоснимачен имот двеста седемдесет и пети/ в квартал 16-А по регулационния план на град Копривщица – „Арнаут махала“ с площ от 456.00 кв. м. при граници: улица „Мария Царвулджиева“ и от двете страни полски имот, ведно с построената в имота законна ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор по КККР  38558.3.168.1 със застроена площ от 59 кв. м. на първи етаж, които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3.

Владимир Людмилов Цачев
РЕГ. № ЧСИ
926
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0725 66898
Публикувано на 19 януари 2021 г. в 21:02 часа
Къща
122.00 кв.м
66 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Самоков
Адрес
гр.САМОКОВ, ул. "Генерал Гурко" №21
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Каримов
СРОК
от 29.01.2021 до 01.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.03.2021 09:00
Публикувано на 20 януари 2021 г. в 10:35 часа
Къща
73.00 кв.м
46 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Самоков
Адрес
гр. САМОКОВ, ул."Освобождение" № 20
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Каримов
СРОК
от 01.02.2021 до 01.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.03.2021 09:00
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 15:40 часа
Къща
60.00 кв.м
6 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Костинброд
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 04.02.2021 до 04.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.03.2021 09:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:31 часа
Къща
62.00 кв.м
144 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Костинброд
Адрес
ул. Георги С. Раковски № 38
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 08.02.2021 до 08.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.03.2021 09:00