ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
49.00 кв.м
Населено място
с. Лесичарка
Район
с.Лесичарка
Адрес
с.Лесичарка
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. УПИ VI-58 от кв.5 по плана на с.Лесичарка, общ. Габрово, обл. Габрово, с площ 924 кв.м., в които са построени: едноетажна сграда за обитаване (три стаи една в друга) с площ 49 кв.м. и долепен от южната страна навес с площ 30 кв.м., който е част от дворище с пл. № 58 от кв. 5 по плана на с. Лесичарка. Съседи: УПИ V-59 от кв. 5, УПИ XIV-59 от кв. 5, УПИ IV-58 от кв. 5, УПИ VII-112 от кв. 5 и от една страна- улица.

 

2. УПИ IV-58 от кв. 5 по плана на с. Лесичарка, общ. Габрово, който е с площ 865 кв.м.- незастроен, който е част от дворище с пл.№58 от кв.5 по плана на с.Лесичарка, цялото с площ от около 1500кв.м.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 25 февруари 2021 г. в 13:40 часа
Къща с парцел
60.00 кв.м
11 027.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Костенковци
Адрес
с.Костенковци, общ.Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:00