ПЛОЩ
486.00 кв.м
Населено място
с. Шипчените
Район
с. Шипчените
Адрес
с. Шипчените
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 83260.506.3, находящ се в с. Шипчените, общ. Габрово, обл. Габрово; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-5319 - 22.04.2014г. /22.04.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Шипчените; Площ: 486 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи:..;

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 25 февруари 2021 г. в 13:16 часа
Парцел
7 481.00 кв.м
54 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Габрово
Адрес
Габрово, местност Стружната
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 13:00
Публикувано на 10 март 2021 г. в 13:15 часа
Парцел
10 596.00 кв.м
11 359.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Търхово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Весела Любомирова Цонева
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 11:30
Публикувано на 29 март 2021 г. в 14:28 часа
Парцел
1 550.00 кв.м
16 608.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Трявна
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Весела Любомирова Цонева
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:00