ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
60.00 кв.м
Населено място
гр. Габрово
Район
гр.Габрово, ул."Георги Стефанов"
Адрес
гр.Габрово, ул."Георги Стефанов"
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-310/09.11.2009г./09.11.2009г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Георги Стефанов". Сградата е разположена в поземлен имот идентификатор 14218.503.471. застроена площ 60кв.м. Брой етажи: 3. Предназначение: жилищна сграда-еднофамилна. Стар идентификатор: няма. номер по предходен план: няма.

2. СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-310/09.11.2009г./09.11.2009г. на Началник на СГКК-Габрово.Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Георги Стефанов".Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.503.471. Застроена площ: 63 кв.м. Брой етажи: 3. Предназначение: жилищна сграда-еднофамилна. Стар идентификатор: няма. номер по предходен план: няма.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599