ПЛОЩ
9 998.00 кв.м
Населено място
с. Верен
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10673.508.62, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-495/16.02.2018 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 9998 кв.м, находящ се в землището на село Верен, община Братя Даскалови, област Стара Загора, местност Челебия, при съседи: 10673.508.44, 10673.508.42, 10673.508.63, 10673.508.48, 10673.508.86.

Маргарита Любомирова Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
865
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Ген. Столетов" № 52, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 624399; 042 925356
Публикувано на 18 март 2021 г. в 09:58 часа
Парцел
1 679.00 кв.м
5 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Партизанин
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 09:00
Публикувано на 30 март 2021 г. в 16:04 часа
Парцел
1 290.00 кв.м
4 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Целина
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 10:00
Публикувано на 12 април 2021 г. в 12:12 часа
Парцел
1 900.00 кв.м
7 512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Марково
Адрес
село Марково
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 10:00
Публикувано на 12 април 2021 г. в 12:14 часа
Парцел
910.00 кв.м
3 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Марково
Адрес
село Марково, община Братя Даскалови
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 10:00