ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
1
ПЛОЩ
37.03 кв.м
Населено място
гр. Лом
Адрес
ул. Христо Ботев №6, ет.1, ап.104
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 14.04.2021 до 14.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.05.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.505.6058.3.5 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин и пет точка шест хиляди петдесет и осем точка три точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Лом, Община Лом, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-5/26.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Лом, ул.“Христо Ботев“№6, ет.1, ап.104, вид собственост: Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 37.03кв.м., 1.67% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, а по доказателствен материал е описан като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ЖИЛИЩЕ – Апартамент №5 /пет/, разположен на I /първия/ етаж, в жилищна сграда – блок, находяща се на улица „Христо Ботев“№6 /шест/, в град Лом, Община Лом, Област Монтана, построена върху държавна земя, парцел II /втори/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/ по плана на града състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 37.03 /тридесет и седем цяло нула три стотни/ кв.метра, заедно с 1.67% /едно цяло шестдесет и седем стотни/ идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху държавно място, при съседи: от изток Илка Арнаудска, от запад – Георги Петков, от север – коридор и от юг – двора на блока.

Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 13 април 2021 г. в 13:40 часа
Двустаен апартамент
70.00 кв.м
42 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Монтана
Адрес
ж.к. Плиска, бл. 19, вх. Б, ет. 3, ап. 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ани Василева Янакиева
СРОК
от 07.05.2021 до 07.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.06.2021 09:00
Публикувано на 20 април 2021 г. в 10:00 часа
Двустаен апартамент
61.08 кв.м
26 064.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Берковица
Адрес
бл.2, ет.2, ап.5
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 28.04.2021 до 28.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2021 10:30