ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 500.00 кв.м
Населено място
с. Драка
Район
Средец
Адрес
с. Драка
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 14.04.2021 до 14.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО,, находящо се в село Драка, община Средец, област Бургас, цялото с площ от 1500 кв. Метра /хиляда и петстотин квадратни метра/, съставлаващо УПИ VІІІ-162 /осем римско, за имот сто шестдесет и две/, в кв. 7 /седем/ по плана на с. Драка, при граници: от две страни улици, УПИ ІХ-162, УПИ ІІІ-156, ведно с построената в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Със застроена площ от 45 кв. Метра /четиридесет и пет квадратни метра/. Достъпът до имота е по неасфалтиран полски път, в близост има река, теренът е с лека денивелация, обрасъл е с естествена растителност. Оградата е частично разрушена. Къщата е в много лошо състояние и е опасна за обитаване. Необходими са основни СМР за да се пригоди за обитаване.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 29 март 2021 г. в 14:30 часа
Парцел с къща
1 500.00 кв.м
4 855.50 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драка
Адрес
село Драка
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 14.05.2021 до 14.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.06.2021 09:00
Публикувано на 7 април 2021 г. в 17:12 часа
Парцел с къща
869.00 кв.м
797 343.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Синеморец
Адрес
с. Синеморец, ул. Дъбрава № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00
Публикувано на 12 април 2021 г. в 10:53 часа
Парцел с къща
3 880.00 кв.м
32 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Суходол
Адрес
село Суходол, община Средец
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Трифон Димитров Димитров
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 09:00
Публикувано на 13 април 2021 г. в 16:00 часа
Парцел с къща
147.00 кв.м
14 112.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
кв.Банево ул.Трите сестри №78
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 17.04.2021 до 17.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.05.2021 11:00