ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
5
ПЛОЩ
126.59 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Адрес
гр.НЕСЕБЪР, ул. „ХАДЖИ ДИМИТЪР” ет.5, ап. 19
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ в гр.НЕСЕБЪР, ул. „ХАДЖИ ДИМИТЪР” ет.5, ап. 19, а именно:  

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.571.1.28 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, петстотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет и осем/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Несебър, п.к.8230, ул.”Хаджи Димитър”, ет.5/пет/, ап.19 /деветнадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.571 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, петстотин седемдесет и едно/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 126,59 /сто двадесет и шест цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра, ниво: 1 /едно/, Прилежащи части: 13,00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/ ид.ч. от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.571.1.29; под обекта: 51500.506.571.1.18, 51500.506.571.1.17; над обекта: 51500.506.571.1.16, който имот е със стар идентификатор: 51500.506.571.1.22 и51500.506.571.1.21. Самостоятелен обект е идентичен с АПАРТАМЕНТ, находящ се на шести етаж /кота +14,60м/ на гореописаната жилищна сграда.
  Имотът се намира в к.к. Слънчев бряг, в район с изградена инфраструктура, в близост до морския бряг и плажната ивица, подходящo е за сезонно и целогодишно ползване. 
  Обектът е построен в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Външно сградата е измазана и боядисана, с поставена външна топлоизолация. Покривът е стандартно изпълнен, с изградено водоотвеждане. Сградата, съответно оценяванит обект, са свързани с градските мрежи на ел. захранване, водоснабдяване и канализация. Общите части на сградата са стандартно изпълнени.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 4 март 2021 г. в 10:12 часа
Многостаен апартамент
104.00 кв.м
54 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС,  кв. ПОБЕДА,  ул. „ЧАТАЛДЖА” № 67 А, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 10:30
Публикувано на 11 март 2021 г. в 09:50 часа
Многостаен апартамент
203.00 кв.м
284 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Черноморец
Адрес
гр.Черноморец, в.с. Свети Никола
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 09:20
Публикувано на 11 март 2021 г. в 09:52 часа
Многостаен апартамент
118.00 кв.м
163 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Черноморец
Адрес
гр.Черноморец, в.с. Свети Никола
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 09:20
Публикувано на 11 март 2021 г. в 09:56 часа
Многостаен апартамент
174.00 кв.м
229 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Черноморец
Адрес
гр.Черноморец, в.с. Свети Никола
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 09:10