ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
4
ПЛОЩ
50.42 кв.м
Населено място
гр. Свети Влас
Адрес
гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР,  местност „КОЗЛУКА“, в.с. „ЕЛЕНИТЕ“, комплекс „АСТОРИЯ 2“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ в гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР,  местност „КОЗЛУКА“, в.с. „ЕЛЕНИТЕ“, комплекс „АСТОРИЯ 2“, ет. 4, ап. 68, а именно: 
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.14.3.1.68 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, четиринадесет, точка, три, точка, едно, точка, шестдесет и осем/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, и последно изменение със заповед: КД-14-02-1965/06.12.2013г  на Началника на СГКК -Бургас, с административен адрес на имота: гр. Свети Влас, местност Козлука,  апартамент хотел Астория 2 /две/, ет.4 /четири/, ап. 68 /шестдесет и осем/. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 /четири/, кота +8,40 /плюс осем цяло и четиридесет стотни/, състоящо се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и балкон,  в сграда с идентификатор № 11538.14.3.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, четиринадесет, точка, три, точка, едно/, предназначение: апартаментен хотел. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.14.3 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, четиринадесет, точка, три/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 50,42 кв.м. /петдесет цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/, прилежащи части: 1,107 % /едно цяло сто и седем хилядни процента/, равняващи се на 7,69 кв.м. /седем цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/,  ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.14.3.1.67, 11538.14.3.1.69; под обекта: 11538.14.3.1.49; над обекта: 11538.14.3.1.87

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 26 февруари 2021 г. в 13:43 часа
Двустаен апартамент
75.44 кв.м
55 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 19.03.2021 до 19.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2021 09:00
Публикувано на 9 март 2021 г. в 16:03 часа
Двустаен апартамент
59.16 кв.м
47 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 09:00
Публикувано на 11 март 2021 г. в 11:10 часа
Двустаен апартамент
39.00 кв.м
56 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Черноморец
Адрес
гр.Черноморец, в.с. Свети Никола
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 09:00
Публикувано на 11 март 2021 г. в 11:21 часа
Двустаен апартамент
39.00 кв.м
56 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Черноморец
Адрес
гр.Черноморец, в.с. Свети Никола
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 12.03.2021 до 12.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.04.2021 10:30