ПЛОЩ
1 611.00 кв.м
Населено място
с. Ивански
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот 32158.217.11, област Шумен, община Шумен, с. Ивански, м. ПРИ СЕЛО, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 1611 кв.м., стар номер 217011, при граници: 32158.145.281, 32158.250.101 и 32158.217.10. Имотът е обработваема нива. Разстояние до населено място 789 м. Разстояние до път – 565 м.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:24 часа
Земеделска земя
840.00 кв.м
1 451.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:06 часа
Земеделска земя
10 201.00 кв.м
700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ТЕРЗИ ПУПАР
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:08 часа
Земеделска земя
7 622.00 кв.м
512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ГОРНА ЧЕРЕШКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 23 март 2021 г. в 13:36 часа
Земеделска земя
3 755.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Нова бяла река
Адрес
с.Нова бяла река, общ.Върбица, обл.Шумен, в местността „КАЯДЖИК“
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 10:00