ПЛОЩ
775.65 кв.м
Населено място
с. Янково
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Дворно място с площ от 775.65 /седемстотин седемдесет и пет кв.м. и шестдесет и пет кв. дцм/ кв.м., съставляващо УПИ V-220A /пет за двеста и двадесет буква "а"/ в квартал 28 /двадесет и осем/ по плана на с. Янково, община Смядово, обл. Шумен, ул. Г. Бенковски 8 при граници на имота: улица, УПИ II-220, УПИ III-221, УПИ IV-221, УПИ I-219.

 

Ясен Йорданов Бойчев
РЕГ. № ЧСИ
775
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Цар Асен I" № 2, ет.2, ап.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 981335
Мобилен телефон
0898806854
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:26 часа
Парцел
750.00 кв.м
1 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:49 часа
Парцел
730.00 кв.м
1 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 1 април 2021 г. в 10:04 часа
Парцел
775.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Янково
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 11:00
Публикувано на 1 април 2021 г. в 10:26 часа
Парцел
1 630.00 кв.м
12 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 10:30