ПЛОЩ
15 997.00 кв.м
Населено място
с. Черни връх
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 80950.23.7,област Шумен,община Смядово,с.Черни връх,м.ДЮЗА,вид собств.Частна обществени организации,вид територия Земеделса,категория 3,НТП Нива,площ 15997 кв.м. стар номер 023007,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-22/16.01.2020г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА АГКК,

Ясен Йорданов Бойчев
РЕГ. № ЧСИ
775
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Цар Асен I" № 2, ет.2, ап.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 981335
Мобилен телефон
0898806854
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:24 часа
Земеделска земя
840.00 кв.м
1 451.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:06 часа
Земеделска земя
10 201.00 кв.м
700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ТЕРЗИ ПУПАР
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:08 часа
Земеделска земя
7 622.00 кв.м
512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ГОРНА ЧЕРЕШКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 23 март 2021 г. в 13:36 часа
Земеделска земя
3 755.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Нова бяла река
Адрес
с.Нова бяла река, общ.Върбица, обл.Шумен, в местността „КАЯДЖИК“
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 10:00