ПЛОЩ
2 732.00 кв.м
Населено място
с. Янково
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 11:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО с площ от 2732 кв. м. /две хиляди седемстотин тридесет и два квадратни метра/, съставляващо УПИ III – 228 /трети за двеста двадесет и осем/, от квартал 30 /тридесет/ по плана на село Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, заедно с построените в него КЪЩА от 75.00 кв. м. /седемдесет и пет квадратни метра/, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА от 28.00 кв. м. /двадесет и осем квадратни метра/ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА от 72.00 кв. м. /седемдесет и два квадратни метра/, при граници на имота: от две страни – улица, УПИ II – 227, УПИ XI – 239.

Ясен Йорданов Бойчев
РЕГ. № ЧСИ
775
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Цар Асен I" № 2, ет.2, ап.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 981335
Мобилен телефон
0898806854
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:26 часа
Парцел
750.00 кв.м
1 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:49 часа
Парцел
730.00 кв.м
1 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 1 април 2021 г. в 10:04 часа
Парцел
775.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Янково
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 11:00
Публикувано на 1 април 2021 г. в 10:26 часа
Парцел
1 630.00 кв.м
12 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.04.2021 до 11.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.05.2021 10:30