ПЛОЩ
17 973.00 кв.м
Населено място
с. Вехтово
Адрес
с.Вехтово, обл.Шумен, местността "КОМНУК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

¼ ид.част от НИВА в землището на с.Вехтово, общ.Шумен, обл.Шумен в местността „ КОМНУК“ с площ от 17,973дка, трета категория, парцел №1 от масив №49, съставляващ имот № 49001 по плана за земеразделяне при граници и съседи: №№кад.№131 полски път, кад.№119 канал, землищна граница, имот №49002 насл. на Никола Стойков Николов, а по кадастрална карта на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 10923.49.1 с площ от 17971кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята:3, при граници и съседи:№№ 32158.196.1, 32158.197.85, 10923.49.3, 10923.50.22, 10923.49.8.

Яница Валентинова Джинджева
РЕГ. № ЧСИ
774
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Добри Войников” № 9 -11, ет.2, ателие №А
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800438
Мобилен телефон
0876217069
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:24 часа
Земеделска земя
840.00 кв.м
1 451.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:06 часа
Земеделска земя
10 201.00 кв.м
700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ТЕРЗИ ПУПАР
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:08 часа
Земеделска земя
7 622.00 кв.м
512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ГОРНА ЧЕРЕШКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 23 март 2021 г. в 13:36 часа
Земеделска земя
3 755.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Нова бяла река
Адрес
с.Нова бяла река, общ.Върбица, обл.Шумен, в местността „КАЯДЖИК“
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 10:00