ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
8
ПЛОЩ
19.63 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Район
2413-2020
Адрес
ж.к.Изгрев бл. 7 вх.4 ет.8 ап.21
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №07079.501.7.1.76, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: обл.Бургас, общ. Бургас, гр.Бургас, п.к. 8000, ж.к. Изгрев, бл.7, вх.4, ет.8, ап.21, като самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 07079.501.7.1, предназначение : Жилищна сграда със смесено предназначение.Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.501.7, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, целият с площ от 58,89 кв.м., прилежащи части съгласно документ за собственост: избено помещение, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседи на обекта: СОС с идентификатори: на същия етаж: №07079.501.7.1.77, под обекта: №07079.501.7.1.73, над обекта: няма

 

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 26 март 2021 г. в 09:10 часа
Двустаен апартамент
95.08 кв.м
47 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Поморие, к/с Елит Резорт
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 11:30
Публикувано на 30 март 2021 г. в 15:47 часа
Двустаен апартамент
86.00 кв.м
64 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
Адрес
гр. СВЕТИ ВЛАС, „ИВЕТ КОМПЛЕКС”, вх.Б, ет. 2, ап. 37
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 13:30
Публикувано на 5 април 2021 г. в 13:44 часа
Двустаен апартамент
72.93 кв.м
79 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.  БУРГАС, кв. „САРАФОВО”,  ул. „АНТОН ИВАНОВ”  № 25 -  Б,  ЕТ.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 13:03 часа
Двустаен апартамент
53.38 кв.м
13 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с. КОШАРИЦА, общ. НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, местност „Сулуджана”, бл.RA, ет.0, ап.1-7
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 13:30