ПЛОЩ
3 166.00 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Район
2413-2020
Адрес
местност Василева каба
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 07079.2.816, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: обл.Бургас, общ.Бургас, грургас, местност Василева каба, целият с площ от 3166 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 00450040, при съседи: ПИ с ид. 07079.8.814, 07079.2.817, 07079.2.843 и 07079.2.885

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:48 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:53 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:57 часа
Земеделска земя
1 002.00 кв.м
1 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:59 часа
Земеделска земя
1 700.00 кв.м
3 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахелой
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30