ПЛОЩ
333.33 кв.м
Населено място
с. Крушевец
Район
1572-2017
Адрес
местност Моста
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40124.72.587 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-250/24.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: село Крушевец, община Созопол, област Бургас, местност МОСТА, с площ от 2000 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 5, при съседи: 40124.72.597; 40124.72.9; 40124.10.574; 40124.72.603;

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:48 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:53 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:57 часа
Земеделска земя
1 002.00 кв.м
1 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:59 часа
Земеделска земя
1 700.00 кв.м
3 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахелой
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30