ПЛОЩ
52.14 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Район
215-2020
Адрес
местност Шосеен път
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1.25 %, равняващи се на 52,14 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 07079.3.2805, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: обл.Бургас, общ.Бургас, местност ШОСЕЕН ПЪТ целият с площ от 3 4761 кв.м., с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: друг видза друг вид произвмодствен, складов обект, , категориая на земята: 3 (трета) стар идентификатор:07079.3.1560

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:48 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:53 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:57 часа
Земеделска земя
1 002.00 кв.м
1 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:59 часа
Земеделска земя
1 700.00 кв.м
3 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахелой
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30