ПЛОЩ
53.26 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Район
215-2020
Адрес
ж.к.Славейков
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1.25 % равняващи се на 53,26 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 07079.602.841, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: обл.Бургас, общ.Бургас, ж.к. „Славейков“, целият с площ от 4 261кв.м., с трайно предназначение на територията: УРБАНИЗИРАНА, начин на трайно ползване:за друг вид производствен , складов обект,  стар идентификатор: 07079.602.442

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 30 март 2021 г. в 11:43 часа
Парцел
1 093.00 кв.м
1 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тънково
Адрес
с.ТЪНКОВО, общ.  НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, ул. „АТАНАС МАНЧЕВ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 13:30
Публикувано на 30 март 2021 г. в 12:53 часа
Парцел
5 502.00 кв.м
165 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр.ПОМОРИЕ, местност „ЧАИРА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 13:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 11:00 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
266.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драганци
Адрес
с. ДРАГАНЦИ, общ. КАРНОБАТ,  обл. БУРГАС,  УПИ XIV-125, кв. 31
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 14:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 11:09 часа
Парцел
2 040.00 кв.м
360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Искра
Адрес
с. ИСКРА, общ. КАРНОБАТ, обл.БУРГАС, УПИ III-304, кв. 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 14:30