ПЛОЩ
1 119.00 кв.м
Населено място
с. Студено буче
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 15:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

 

  • УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 104, в квартал 53 по кадастралния и регулационния план на с. Студено буче, общ. Монтана, одобрен със Заповед № 1001 от 03.04.1930 г., с площ на имота от 1119 кв.м., а по скица № ТУС – 395/16.06.2014 г. – 1142 кв.м., с приложена улична и дворищна регулация, заедно с построените в имота:

  1. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП от 186 кв.м.,

  2. ВТОРОСТЕПЕННА ПАЯНТОВА СГРАДА с РЗП от 50 кв.м.,

  3. ВТОРОСТЕПЕННА ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА с площ от 50 кв.м. и други подобрения, при съседи на имота: улица, УПИ ІІІ-106, УПИ ІV-105 и УПИ VІ-103 – по скица, а по документ за собственост представляващ: Дворно място – селище, образуващо по плана на с. Студено буче, обл. Монтана парцел V от квартал 53, с площ от 1110 кв. м., ведно с построените в него: Къща – жилищна сграда, кош – хамбар и сайван до съседи: улица, Александър Николов Заеков, Мария Петрова Рангелова и Иванка Петкова Каменова

Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353