ПЛОЩ
933.00 кв.м
Населено място
гр. Монтана
Адрес
местност Гламата
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.600 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За къмпинг, мотел, с площ 933 кв.м., стар номер: част от 113001300, при граници и съседи: 48489.2.647, 48489.2.598, 48489.2.488, 48489.2.601, стар идентификатор: част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.507 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, с площ от 1514 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За къмпинг, мотел.

Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 15 април 2021 г. в 11:56 часа
Парцел
1 447.00 кв.м
3 440.16 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мадан
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 15:00