ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
5
ПЛОЩ
71.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Район
Несебър
Адрес
ГР. НЕСЕБЪР, К.К СЛЪНЧЕВ БРЯГ, КВ.ЧАЙКА 54
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.335.1.26/петдесет и една хиляди и петстотин, точка ,петстотин и шест, точка, триста тридесет и пет,точка, едно, точка, двадесет и шест/,находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас,с адрес на имота гр.Несебър, п.к.8230, Слънчев бряг № 1,ет.5,ап.26,с площ от 71,00 кв.м./седемдесет и един квадратни метра/,в Сграда № 1/едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.335 /петдесет и една хиляди и петстотин,точка,петстотин и шест, точка, триста тридесет и пет/ ,предназначение на самостоятелния обект:Жилище,апартамент,брой нива на обекта:1/едно/,при съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж:51500.506.335.1.2,51500.506.335.1.25,Под обекта:51500.506.335.1.22, 51500.506.335.1.21,Над обекта:няма,съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР,представляващ съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека акт № 33/том 2/вх.рег. № 1902/23.03.2007 г. на Служба по вписванията Несебър,Апартамент,състоящ се от спалня,дневна-трапезария,баня със санитарен възел,антре и две тераси,при граници на апартамента:от север-апартамент с изложение "северозапад" и коридор,от изток-апартамент с изложение "северозапад" и коридор,от юг-външен зид и тераса,от запад-външен зид и тераса,ведно с 3,51 %/три цяло и петдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.Районът на имота е курортен, транспортанта достъпност е много добра. Имотът се намира на последен етаж, има скосове от тавана. Добро експоатационно състояние. Обитава се сезонно. Сградата в която се намира имотъ има асансьор. Съгласно положена табела на оградата около сградата, в която се намира имота, адреса е к.к Слънчев бряг, кв. Чайка №54.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 26 март 2021 г. в 09:10 часа
Двустаен апартамент
95.08 кв.м
47 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Поморие, к/с Елит Резорт
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 11:30
Публикувано на 30 март 2021 г. в 15:47 часа
Двустаен апартамент
86.00 кв.м
64 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
Адрес
гр. СВЕТИ ВЛАС, „ИВЕТ КОМПЛЕКС”, вх.Б, ет. 2, ап. 37
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 13:30
Публикувано на 5 април 2021 г. в 13:44 часа
Двустаен апартамент
72.93 кв.м
79 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.  БУРГАС, кв. „САРАФОВО”,  ул. „АНТОН ИВАНОВ”  № 25 -  Б,  ЕТ.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 13:03 часа
Двустаен апартамент
53.38 кв.м
13 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с. КОШАРИЦА, общ. НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, местност „Сулуджана”, бл.RA, ет.0, ап.1-7
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 13:30