ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
50.53 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Район
Несебър
Адрес
гр. Несебър, ж.к Черно море, 86
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.503.229.2.5 ( петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три,точка, двеста двадесет и девет, точка, две,точка,пет) по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46/ 18.08.2006Г. на Изпълнителния директор на АК и последно изменение със Заповед: КД-14-02-59/ 21.01.2009г. на Началник на СГКК-Бургас с адрес на обекта: гр.Несебър, община Несебър, област Бургас, п.к. 8238 , ж.к." Черно море", ет.0 (нула), обект /магазин/ номер №: 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.503.229 ( петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три, точка, двеста двадесет и девет) с предназначение на самостоятелния обект :търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ 50.53 кв.м. ( петдесет цяло петдесет и три стотни квадратни метра), при граници със съседни самостоятелни обекти в сградата : на самия етаж няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.229.2.1 ( петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три,точка, двеста двадесет и девет, точка, две,точка,едно ) ВЕДНО със съответните 7.04 кв.м.( седем цяло и четири стотни квадратни метра) идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху земята, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява ОБЕКТ/МАГАЗИН № 5 (пет), състоящ се от : търговска зала, складово помещениеи санитарен възел, находящ се на партерен етаж на ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутерен, партери три жилищни етажа, която е изградена съгласно одобрен подробен устройствен план и Разрешение за строеж № от 22.07.2008г. на Главния архитект на Община Несебър , в имот с площ от 609 кв.м. (шестстотин и девет квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот : поземлен имот с идентификатор 51500.503.240 ( петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три, точка, двеста и четиридесет) с, поземлен имот с идентификатор 51500.503.228 ( петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три, точка, двеста двадесет и осем) ,поземлен имот с идентификатор 51500.503.340 ( петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три, точка, триста и четиридесет). Обекта се намира в гр. Несебър, ж.к Черно море № 86 /номерът е положен с табела на сградата/, достъпа е самостоятелен, външен. Обекта се състои от търговска зала, спод -гранитогрес, стени – латекс, таван – окачен, дограма – кафяво PVC – тип „витрина“; Баня -тоалетна: без врата, под теракот, стени – фаянс, таван – латекс, оборудвана. Обособен е кът за склад, под – гранитогрес, стени – фаянс, таван – окачен. От „склада“ има алуминиева врата, осигуряваща втори вход/изход към обекта. Обекта в момента се използва за склад, сградата е въведена в експлоатация през 2012 г.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 30 март 2021 г. в 11:21 часа
Търговски имот
60.07 кв.м
66 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР, к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, комплекс „БРАВО” № 1, бл. Е, вх.3, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 13:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 12:46 часа
Търговски имот
43.00 кв.м
21 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР, кв. „ЧЕРНО МОРЕ” № 104,  ет.0, обект м3
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 13:30
Публикувано на 8 април 2021 г. в 18:14 часа
Търговски имот
39.96 кв.м
44 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Китен
Адрес
гр. Китен, ул. Петрова нива № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00
Публикувано на 13 април 2021 г. в 11:12 часа
Търговски имот
486.24 кв.м
295 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, ж.к Меден рудник бл. 68, вх. Г и Д
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:30