ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
96.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Район
Несебър
Адрес
гр. Несебър, ул. Хан Крум , сграда Белведере
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.502.286.5.57 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка двеста осемдесет и шест точка пет точка петдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/ 18.08.2006Г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед : КД- 14-02-2051/ 18.12.2006Г. на Началника на СК-Бургас, находящ се в гр. Несебър, п.к. 8230, ул. "Хан Крум", ет.1 (едно), АПАРТАМЕНТ № 215 (двеста и петнадесет), намиращ се в сграда № 5 (пет), разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.502.286 ( петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка двеста осемдесет и шест) с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 96.00 (деветдесет и шест) кв.м., ведно с 15.40 кв.м. (петнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, а общата разгъната площ на апартамента е 111.40 кв.м. (сто и единадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема на АГКК: на същия етаж- 51500.502.286.5.56, под обекта- 51500.502.286.5.120 и 51500.502.286.5.119, над обекта- 51500.502.286.5.58, който самостоятелен обект в сграда съгласно документ за собственост, представлява: АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), на площ от 96.00 кв.м. (деветдесет и шест) ведно с 15.40 (петнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), идеални части от общите части на сградата, а общата разгъната площ на апартамента е 111.40 кв.м. ( сто и единадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при граници: от две страни- външен зид, апартамент № 14 (четиринадесет), стълбищна площадка и коридор, отдолу-сутеренен етаж и отгоре- апартамент № 1( едно) на втори жилищен етаж. Апартамента се намира в сграда „Белведере“, районът на имота е жилищен и курортен има отлична транспортна достъпност. Имота се състои от кухня-всекидневна с предверие, две спални – преходни от кухня всекидневна, баня- тоалетна. Двете спални имат излаз на обща тераса, баня-тоалетна е оборудвана със санитария. В имота има изградено локално отопление на ток, положени подови и стенни настилки, дограма – бяло PVC. Състоянието на имота е много добро.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 25 март 2021 г. в 18:37 часа
Тристаен апартамент
108.41 кв.м
128 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, к/с Славейков, бл. 139, ет.7
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 11:00
Публикувано на 2 април 2021 г. в 13:48 часа
Тристаен апартамент
90.06 кв.м
68 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 10:30
Публикувано на 5 април 2021 г. в 11:35 часа
Тристаен апартамент
77.40 кв.м
37 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
Адрес
м.Юрта под пътя бл.А ет.3 ап.А31
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 10.04.2021 до 10.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.05.2021 12:00
Публикувано на 5 април 2021 г. в 11:46 часа
Тристаен апартамент
89.54 кв.м
51 810.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
Адрес
м.Юрта под пътя бл.Б ет.3 ап.Б-25
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 10.04.2021 до 10.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.05.2021 12:00