ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
-1
ПЛОЩ
20.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Район
Несебър
Адрес
ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. "ХАН КРУМ"сграда Белведере
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.502.286.5.16 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка двеста осемдесет и шест точка пет точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-46/ 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-2051/ 18.12.2006г. на Началника на СК-Бургас, находящ се в гр. Несебър, п.к.8230, ул. " Хан Крум", ет.1 (минус едно), гараж Г 7 (буква "Г", седем), намиращ се в сграда №5 (пет), разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.502.286 ( петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка двеста осемдесет и шест), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта 1 (едно), с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата , съгласно схема на АГКК: на същия етаж- 51500.502.286.5.17 и 51500.502.286.5.15,под обекта-няма, над обекта- няма. Обекта се намира в гаражно ниво на монолитна сграда „Белведере“ с предвидена рампа за МПС и достъп до общите части на сградата. Гаража представлява гаражна клетка, без врата, за 1 брой автомобил, под: шлайфан бетон, стени/таван: латекс. Има предвидено достатъчно място за маневриране.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 5 април 2021 г. в 13:34 часа
Гараж
22.82 кв.м
8 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК”, зона Б, бл.207, ет. 0, Г7
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 10:20 часа
Гараж
15.00 кв.м
8 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, к/с Меден рудник бл. 529, ет.-1, пм 19
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:00
Публикувано на 6 април 2021 г. в 10:24 часа
Гараж
15.00 кв.м
8 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, к/с Меден рудник бл. 529, ет.-1, пм 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:00
Публикувано на 6 април 2021 г. в 11:16 часа
Гараж
20.77 кв.м
10 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, ж.к. „ИЗГРЕВ“  бл. 181, ет. -1, гараж 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 10:30