ПЛОЩ
841.00 кв.м
Населено място
гр. Свети Влас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №11538.4.93, съгласно скица № 15-1084369-19.11.2020г. по кадастралната карта на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-48/03.10.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед №КД-14-02-763/20.05.2010г. на Началника на СГКК – Бургас, с адрес:гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местност „Юрта – под пътя”, с площ от 841 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – незастроен имот за курортно – рекреационен обект със стар идентификатор кв.28, парцел VI – 4040, при съседи: имоти с кадастрални номера 11538.4.92, 11538.4.94, 11538.4.41, 11538.4.80. Поземленият имот е застроен и сградата не е обект на публична продан.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:34 часа
Парцел
4 840.00 кв.м
16 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гюльовца
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 09:30
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:39 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:41 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30
Публикувано на 11 май 2021 г. в 11:45 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Царево
Адрес
гр. ЦАРЕВО, обл. БУРГАС,  местност „ЛОЗЯТА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 21.05.2021 до 21.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.06.2021 13:30