ПЛОЩ
455.00 кв.м
Населено място
с. Блъсково
Адрес
ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Блъсково, община Провадия
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станислава Дамянова Янкова
СРОК
от 10.05.2021 до 10.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2021 11:40
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Блъсково, община Провадия, обл. Варна, цялото с площ от 455 кв. м., при граници: от две страни улици, поземлени имоти №№ VI-210 и II-208, съставляващо урегулиран поземлен имот I-209 по плана на селото.

 

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 640 лв.

Станислава Дамянова Янкова
РЕГ. № ЧСИ
719
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул."Генерал Колев"38, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 627711
Мобилен телефон
0887312490 (деловодство); 0895662543
Публикувано на 2 март 2021 г. в 10:28 часа
Парцел
1 640.00 кв.м
3 919.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радан войвода
Адрес
с. Раддан войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 13:15
Публикувано на 2 март 2021 г. в 10:32 часа
Парцел
2 140.00 кв.м
5 112.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радан войвода
Адрес
с. Радан Войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 09:00
Публикувано на 9 март 2021 г. в 11:37 часа
Парцел
460.00 кв.м
2 424.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горен чифлик
Адрес
с. Горен чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 14:15
Публикувано на 9 март 2021 г. в 12:40 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
25 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, со "Планова"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 14:30