ПЛОЩ
600.00 кв.м
Населено място
с. Свидня
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 07.05.2021 до 07.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.06.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който попада в ПИ с идентификатор 65663.13.9902 (шестдесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и три, точка, тринадесет, точка, девет хиляди деветстотин и два), съгласно ситуационна скица № 2/22.01.2020 г. на инж. Людмил Милчев, правоспособно лице за извършване на дейности по кадастъра със Заповед № РД-15-84/25.10.2005 г. на Агенция по кадастър, с площ от 600 (шестстотин) кв.м., а с площ по скица от 462 кв.м., находящ се в землището на с. Свидня, общ. Своге, обл. Софийска и попадащ в границите на ОСП на мах. "Дашовци", одобрен с Решение № 84/11.08.1987 г. на ОНС - София, заедно с построената в него МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 42 (четиридесет и два) кв.м. и мазе със застроена площ от 26 (двадесет и шест) кв.м., при граници и съседи на имота: път, Любомир Паунов, Георги Илиев Георгиев, Иво Антов, а при граници на имота по скица: от две страни - път, Любомир Паунов и н-ци на Георги Георгиев.

Радост Руменова Горанова-Чолакова
РЕГ. № ЧСИ
925
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски №35, ет. 2
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
02 4114321; 02 4114342
Мобилен телефон
0895474565
Публикувано на 6 април 2021 г. в 11:34 часа
Парцел с къща
265.00 кв.м
44 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пирдоп
Адрес
ул. Александър Стамболийски 8
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 07.04.2021 до 07.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.05.2021 11:30
Публикувано на 19 април 2021 г. в 12:49 часа
Парцел с къща
770.00 кв.м
18 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калугерово
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 20.04.2021 до 20.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.05.2021 09:30
Публикувано на 23 април 2021 г. в 09:05 часа
Парцел с къща
420.00 кв.м
5 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Реброво
Адрес
с. Реброво
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 7 май 2021 г. в 11:19 часа
Парцел с къща
625.00 кв.м
243 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Нови хан
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наталия Благоева Дангова
СРОК
от 14.05.2021 до 14.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.06.2021 10:00