ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
5 950.00 кв.м
Населено място
с. Горна Малина
Район
с.Горна Малина
Адрес
с.Горна Малина, общ.Горна Малина, обл.София
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 07.05.2021 до 07.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.06.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ УПИ VIII /осми/ - отреден за ОФ „Стройпродукт“, квартал 82а /осемдесет и две буква „а“/, с площ от 5 950,00 кв.м. /пет хиляди деветстотин и петдесет квадратни метра/, по регулационния план на с. Горна Малина, общ. Горна Малина, област Софийска, ведно с построената в имота на сграда – предприятие за мляко – „Корпус I” на два етажа – със застроена площ на първи етаж от 1019,40 кв.м. /хиляда и деветнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и застроена площ на втори етаж от 219 кв.м. /двеста и деветнадесет квадратни метра/, както и находящите се в имота подобрения, в т.ч. и изградени  основи на сграда, която предстои да бъде построена – „цех за сирене“ – „корпус 2“ със застроена площ от 718 кв.м. /седемстотин и осемнадесет квадратни метра/, съгласно одобрени екзекутиви от 11.05.2016 към одобрен архитектурен проект Разрешение за строеж №2/15.01.2014г. и Заповед №3/11.05.2016г. за допълване на разрешението, ведно с всички подобрения в имота, при граници и съседи на поземления имот, както следва: от североизток – край на регулация, от югоизток – УПИ IX – за промишлено-складова дейност, от югозапад – улица с ОТ 289-290, от северозапад – УПИ VII – ВиК и УПИ IV – “за енергоснабдяване“, ЗАЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В НЕГО ВЕЩИ И ОБОРУДВАНЕ, както следва:

     

 

Инвентар.        

Артикул

Бр.

0001

DONI® Tank LIA 10.0 Танк за съхранение вертикален, изолация, разбъркване, обем 10000 l.

2

0002

DONI® Double О Vat SC 05.0Вертикален сирениноизготвител за меки сирена (творог)V = 500 л

2

0003

DONI ProCIP M 25.0 Полуавтоматизиран двуконтурен модул за миене в затворен контур

1

0004

Стълба и обслужваща площадка 2 х DONI Double O-Vat

1

0005

DONI®Receive V 10.0 Приемен модул за измерване с вакуумна деаерация

1

0006

DONI® DryPlus I 05.7 Инжекторен разтворител на сухи компоненти

1

0007

Тръбна серпантина за задръжка на пастьор.  мляко на пастьоризатор DONI Therm LSHT 07.0

1

0008

DONI®Therm PCH 05.0 Пластинчат охладител

1

0009

DONI Process SH Херметичен модул за преобразуване на пара в гореща вода

1

0010

DONI® Tank LIA 01.0 Резервоар с изолация и разбъркване (заквасочна колона)

2

0011

Панел за управление на 2х DONI Double О Vat SC 05.0

1

0012

DONI Vat SH Атмосферен модул за преобразуване на пара в гореща вода

1

0013

DONI® Prepress Пневматична преса

3

0014

DONI®Draincarriage Количка , обем 250 l. с перфорирано дъно и кош

12

0015

DONI® Creamer 01.0    Модул за смесване                                                                                                                                               

1

0016

DONI®Therm PCH 10.0 Пластинчат охладител

1

0017

DONI®Deair V 07.0 Деаератор вакуумен

1

0018

Хомогенизатор Модел: FBF6045 “buffalo series”

1

0019

DONI® Process P 03.0 Ферментатор за ряженка

2

0020

Моноблок за пълнене и затваряне на пр. мляко, кефир и ряженка  в РЕТ бутилки тип МВВ02.

1

0021

DONI ProCIP L 15.0 Контейнерен модул за миене в затворен контур (за приемно отделение)

1

0022

DONI®Therm LSHT 07.0 Пастьоризационно-охладителен модул

1

0023

DONI® Pack 3.0 Модул за пакетиране

1

0024

DONI Process S 00.15 Заквасочник 150 l.

1

0025

DONI® Process P 03.0  Ферментатор за кефир

1

0026

Установка за ледена вода Everest 440-12

1

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

1

0027

ЛГС-10000 Линия за производство на „глазированние сирки“

1

ОВК

1

0028

1. Вентилация и отопление на производствени помещения №20, 24, 26, 28, 32

1

0028

2. Нагнетателна и Смукателна Канална Вентилация №1 към помещения №33, 34, 37, 38

1

0029

2.3. Електрическо табло за нагнетателна и смукателна канална вентилация                                                     

1

0030

3. Нагнетателна и Смукателна Канална Вентилация №2 към помещения №15, 16, 17, 18

1

0031

3.3. Електрическо табло за нагнетателна и смукателна канална вентилация                                                     

1

0032

4. Нагнетателна и Смукателна Канална Вентилация №3 за битовите помещения                        

1

0033

4.2. Смукателна Канална Вентилация №3                                                          

1

0034

4.3. Електрическо табло за нагнетателна и смукателна канална вентилация №3

1

0035

5. Смукателна вентилация към помещение №106, 107                                                      

1

0036

6. Отопление на административно-битовата част                                           

1

0036

6. Отопление на административно-битовата част                                           

1

0037

7. Котелно                                                         

1

0038

8. Вентилация на котелното                                            

1

0039

9. Топлоснабдяване вентилация                                    

1

Хладилна техника

 

0040

1. Хладилна инсталация за помещение №25 (Технологичен хладилник; tпом.=2/4⁰С)                

1

0041

2. Хладилна инсталация за помещение №31 (Студена камера; tпом.=2/6⁰С)                                                      

1

0042

3. Хладилна инсталация за помещение №39 (Експедиционен хладилник-2; tпом.=-18/6⁰С)

1

0043

4. Хладилна инсталация за помещение №40 (Експедиционен хладилник-1; tпом.=-18⁰С

1

0043

5. Мониторингова система за хладилните инсталации

1

Инвентар в адм.битова сграда

 

0044

1. Дивани

2

0045

2. Масички

2

0046

3. Бюра

2

0047

4. Столове

10

0048

5. Гардеробчета

2

0049

6. Маса заседателна

1

0050

7. Кафеавтомат вендинг машина

1

 

Владимир Людмилов Цачев
РЕГ. № ЧСИ
926
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0725 66898
Публикувано на 8 април 2021 г. в 14:33 часа
Производствен имот
10 293.00 кв.м
2 792 687.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ихтиман
Адрес
гр.Ихтиман, местност "Милчово дере"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 09:00
Публикувано на 14 април 2021 г. в 09:47 часа
Производствен имот
61 519.00 кв.м
2 919 168.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Живково
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00
Публикувано на 14 април 2021 г. в 13:11 часа
Производствен имот
1 337.00 кв.м
240 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Етрополе
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 15.04.2021 до 17.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.05.2021 10:30
Публикувано на 23 април 2021 г. в 10:43 часа
Производствен имот
715.00 кв.м
44 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Томпсън
Адрес
с.Томпсън
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00