ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
7
ПЛОЩ
82.00 кв.м
Населено място
гр. Казанлък
Адрес
ул. Цар Освободител № 2, ет.7, ап.26
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 15.05.2021 до 15.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.06.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.504.20.4.26 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем точка петстотин и четири точка двадесет точка четири точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с предназначение: Жилище, апартамент, находящ се в гр. Казанлък, ул. Цар Освободител № 2, ет.7, ап.26, в сграда с идентификатор 35167.504.20.4, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.20, брой нива на обекта 1, с площ по документ за собственост 82,00 кв.м, състоящ се от две стаи, хол, кухня с изложение юго-изток и сервизни помещения, ведно с прилежащи части: избено помещение № 35 с площ от 3 кв.м, заедно с 3,10% (три цяло и десет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.504.20.4.25 и 35167.504.20.4.27, на долния етаж: 35167.504.20.4.22 и на горния етаж: 35167.504.20.4.30.

Ивелина Любенова Биволова
РЕГ. № ЧСИ
869
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Цар Калоян" № 53, ет.1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 633038
Мобилен телефон
0895474594
уебсайт
Публикувано на 9 март 2021 г. в 16:28 часа
Тристаен апартамент
59.24 кв.м
51 768.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
Адрес
гр. Стара Загора, ул. Ген. Скобелев № 37, вх. В, ет. 2, ап. 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 09:00
Публикувано на 5 април 2021 г. в 10:50 часа
Тристаен апартамент
75.73 кв.м
82 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
Адрес
бул. Цар Симеон Велики № 167, вх.0, ет.1, ап.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 07.04.2021 до 07.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.05.2021 09:30
Публикувано на 12 април 2021 г. в 12:02 часа
Тристаен апартамент
60.85 кв.м
19 496.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
Адрес
гр. Раднево, ул. Детелина № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 18
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 07.05.2021 до 07.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.06.2021 10:00