ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
80.75 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
гр. Плевен, ж.к. Дружба, блок 213, вход "Г", ет.1, ап.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 01.06.2021 до 01.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

 

АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), който се намира на първи етаж с изложение : изток-запад, състоящ се от две стаи, столова, кухненски бокс, баня с тоалетна и перално помещение, със застроена площ от 80.75 кв. ( осемдесет цяло и седемдесет и пет стотни кв.м.), етажна собственост в сградата на ЖСК „ Маяк“, бл. 213, вх. Г, в ж.к. „ Дружба“, гр. Плевен, община Плевен , област Плевен, при съседи : изток улица, запад- двор, север- апартамент № 3 (три), във вх. „ В“ на Любомир Борисов Николов, юг- стълбище и апартамент № 2 на Анчо Василев Стоилов, горе-апаратамент № 3 (три) на Красимир Дичев Петков, долу-мазе№ 1 ( едно) на Никола Иванов Спартянов и Красимира Миткова Спартянова, мазе № 2 (две) на Анчо Василев Стоилов, абонатно помещение, мазе № 3 на Красимир Дичев Петков, мазе № 4 на Пламен Василев Петров , заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 ( едно) , с полезна площ 9.30 ( девет цяло и тридесет стотни) кв.м. при съседи: изток-коридор и мазе № 2 ( две) на Анчо Василев Стоилов, запад-двор, север- мазе № 2 ( две) на Анчо Василев Стоилов, юг- стълбище, заедно с 1.5982 % ( едно цяло пет хиляди деветстотин осемдесет и два) процента идеални части от общите части на сградата, от стълбището , от общите избени и тавански помещния, абанатна станция, външна водопроводна и канализационна инсталация, външната ел. мрежа и ел. табло и 1.5982 % ( едно цяло пет хиляди деветстотин осемдесет и два) процента идеални части от правото на строеж върху държавно дворно място в квартал VIII ( осем-римско) по плана на град Плевен, с граници: север- улица, изток- улица, юг- бл. 212 Б ( двеста и дванадесет буква“ Б“), запад -бл. 214 ( двеста и четиринадесет), който имот съгласно кадастрална схема № 15-462582-15.12.2014г., издадена от службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56722.667.675.10.1 ( пет, шест, седем , две, две, точка, шест, шест, седем , точка, шест, седем , пет, точка, едно, нула, точка, едно) с адрес на имота гр. Плевен ж.к. „ Дружба“, бл. 213 ( двеста и тринадесет) , вх. Г, ет.1 ( едно), ап. 1 (едно), който самостоятелн обект се намира в сграда №10 (десет), разположена в поземлне имот с идентификатор 56722.667.675 ( пет, шест, седем , две, две, точка, шест, шест, седем , точка, шест, седем , пет), с предназанчение на самостоятелния обект : жилище, апартамент и брой нива на обекта : 1 (едно), с площ по документ от 80.75 кв.м. ( осемдесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра) , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същие етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.675.10.2 ( пет, шест, седем , две, две, точка, шест, шест, седем , точка, шест, седем , пет, точка, едно, нула, точка, две), под обекта- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.675.10.11 ( пет, шест, седем , две, две, точка, шест, шест, седем , точка, шест, седем , пет, точка, едно, нула, точка, едно, едно), самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.675.10.10 ( пет, шест, седем , две, две, точка, шест, шест, седем , точка, шест, седем , пет, точка, едно, нула, точка, едно, нула), самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.675.10.9 ( пет, шест, седем , две, две, точка, шест, шест, седем , точка, шест, седем , пет, точка, едно, нула, точка, едно, девет), над обекта- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.675.10.3 ( пет, шест, седем , две, две, точка, шест, шест, седем , точка, шест, седем , пет, точка, едно, нула, точка, едно, три) с прилежащи части към самостоятелния обект : маза № 1 ( едно) с площ от 9.30 ( девет цяло и тридесет стотни кв.м. ).

Върху имота има следните тежести: Възбрана, вписана в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, с вх. рег. № 9169/27.08.2019г. , том 3, дв. вх. рег. № 9153/27.08.2019г., Възбрана, вписана в полза на „Юробанк България“ АД, с вх. рег. № 4825/13.05.2019г. , том 2, дв. вх. рег. № 4835/13.05.2019г., Възбрана, вписана в полза на Борко Петров Янчев с вх. рег. № 11142/15.10.2018г. , том 3, дв. вх. рег. № 11124/15.10.2018г., Възбрана, вписана в полза на „Българска Агенция за експортно застраховане-БАЕЗ“ , с вх. рег. № 9542/31.08.2018г. , том 3, дв. вх. рег. № 9541/31.08.2018г., Искова молба, вписана от Ищец Ради Людмилов Евтимов, с вх. рег. № 5764/01.06.2018г., том 5, дв. вх. рег. № 5751/01.06.2018г., ДОГОВОРНА ИПОТЕКА в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, вписана с вх. рег. № 4008/24.03.2015г., том 1, дв. вх. рег. № 4036/24.03.2015г., ДОГОВОРНА ИПОТЕКА в полза на „Юробанк България“АД, вписана с вх. рег. № 19368/23.12.2014г., том 4, дв. вх. рег. № 19335/23.12.2014г., ДОГОВОРНА ИПОТЕКА в полза на „Българска Пощенска Банка“ АД, вписана с вх. рег. № 157102/25.10.2005г., том 7, дв. вх. рег. № 18433/25.10.2005г.,

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 31 март 2021 г. в 15:25 часа
Двустаен апартамент
63.00 кв.м
4 692.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, блок 313, вход Ж
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.04.2021 до 10.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.05.2021 09:00
Публикувано на 6 април 2021 г. в 15:06 часа
Двустаен апартамент
70.00 кв.м
111 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
улица „Екзарх Йосиф“ № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.04.2021 до 10.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.05.2021 09:00
Публикувано на 6 април 2021 г. в 15:15 часа
Двустаен апартамент
60.00 кв.м
52 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
ж.к. ,,Сторгозия“, блок №23
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.04.2021 до 10.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.05.2021 09:00
Публикувано на 14 април 2021 г. в 09:06 часа
Двустаен апартамент
62.95 кв.м
53 712.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
гр. Плевен , ул. " Гренадирска" № 86, вх. Г, ет. 7, ап. 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 14.05.2021 до 14.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.06.2021 09:30