ПЛОЩ
737.00 кв.м
Населено място
с. Ивански
Адрес
местност АВРАДАЛЪК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 13.06.2021 до 13.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот 32158.33.100, област Шумен, община Шумен, с. Ивански, -, м. АВРАДАЛЪК, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 737 кв.м., стар номер 033100, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-16/10.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК при граници:32158.33.99; 32158.33.93; 32158.33.96; 32158.33.92 и от две страни път.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 14 април 2021 г. в 10:32 часа
Земеделска земя
5 409.00 кв.м
4 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
Адрес
местност СТРУМБА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 21.05.2021 до 21.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.06.2021 09:00
Публикувано на 7 май 2021 г. в 15:01 часа
Земеделска земя
3 606.00 кв.м
1 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 09:00
Публикувано на 7 май 2021 г. в 15:06 часа
Земеделска земя
6 718.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
Адрес
местност ЯСАК-ИЗТОК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 09:00
Публикувано на 10 май 2021 г. в 14:08 часа
Земеделска земя
496.00 кв.м
80.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тодор Икономово
Адрес
местност КЬОКЛЮК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 14.06.2021 до 14.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2021 09:00