ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
160.25 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР, К.К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 21.06.2021 до 21.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ в гр. НЕСЕБЪР, К.К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, а именно: 

  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.188.2.5 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто осемдесет и осем, точка, две, точка, пет/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1089/04.08.2008 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Несебър, ет.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.188 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто осемдесет и осем/, предназначение на самостоятелният обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 160.25 кв.м. /сто и шестдесет цяло двадесет и петр стотни квадратни метра/, прилежащи части: 8.997% /осем цяло деветстотин деветдесет и седем процента/ идеални части и тераса, с площ от 141.26 кв.м. /сто четиридесет и едно цяло двадесет и шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 51500.506.188.2.3, 51500.506.188.2.4, 51500.506.188.2.1, 51500.506.188.2.2; над обекта: 51500.506.188.2.8, 51500.506.188.2.9, 51500.506.188.2.10, 51500.506.188.2.6, 51500.506.188.2.7.
  
Имотът се намира в к.к. Слънчев бряг, в район с изградена инфраструктура, подходящ за сезонно ползване. 
  Обектът е построен в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставени с външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Сградата, съответно оценяваният обект са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура - Електрозахранване, Водоснабдяване, Битова канализация, със стандартно положени в сградата и в оценяваните обекти вътрешни инсталации на ел. и ВиК мрежа. Покривът на сградата е с положена хидроизолация над него и  с изградено водоотвеждане. 

  Обектът представлява заведение за общедствено хранене и се състои от зала за посетители, кухненски блок и санитарен възел. Входна врата и дограма - ПВЦ профил и единични витринни стъкла. Подови настилки - гранитогрес. Стени и тавани - измазани, частично облицовани с гипскартон, боядисани. Ел. ключове и контакти - поставени, осветителни тела - поставени. Стените в кухненския блок са облицовани с фаянс. Изградена е аспирация. В санитарния възел са обособени мъжка и дамска тоалетна с общ умивалник, оборудвани по предназначение. Откритата тераса представлява част от поземления имот около обекта. Настлана е с базалтови плочки.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 18 май 2021 г. в 10:22 часа
Търговски имот
69.41 кв.м
53 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС,  ул. „ОБОРИЩЕ” № 60,  ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 28.05.2021 до 28.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2021 10:30
Публикувано на 28 май 2021 г. в 11:26 часа
Търговски имот
1 608.00 кв.м
246 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гюльовца
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 08.06.2021 до 08.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2021 11:00
Публикувано на 31 май 2021 г. в 10:32 часа
Търговски имот
120.00 кв.м
73 427.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозенец
Адрес
с. Лозенец, м. Рибарницата, ет. -1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 01.06.2021 до 01.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2021 09:00
Публикувано на 31 май 2021 г. в 12:58 часа
Търговски имот
178.00 кв.м
71 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
жк. Изгрев, до бл.23
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 01.06.2021 до 01.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2021 11:00