ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама
ПЛОЩ
564.00 кв.м
Населено място
с. Хвойна
Адрес
с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 05.07.2021 до 05.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА – едноетажна масивна /работилница/, със застроена площ 564 кв.м. (петстотин шестдесет и четири квадратни метра), състояща се от административна част, с офиси и санитарни възли, складове и гаражи, към която сграда спада и прилежащ терен 1 031 кв.м.(хиляда и тридесет и един квадратни метра), построена в дворно място с площ от 17 372 кв.м. (седемнадесет хиляди триста седемдесет и два квадратни метра), съставляващо УПИ ІІІ – терен за работилница в кв. 50 по плана на с.Хвойна, общ.Чепеларе, обл.Смолян, образуван от ПИ № 390 и ПИ № 391, при граници на УПИ: край на регулация, УПИ Озеленяване, улица и УПИ ІІ – резервен терен за промишленост.

Здравка Костадинова Тонева
РЕГ. № ЧСИ
916
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, бул. България №20А, вход А, ет.5, ап. А12
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62121
Мобилен телефон
0879998880
Публикувано на 28 юни 2021 г. в 10:22 часа
Производствен имот
4 000.00 кв.м
80 790.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ровина
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 24.07.2021 до 24.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.08.2021 09:00
Публикувано на 29 юни 2021 г. в 09:22 часа
Производствен имот
219.62 кв.м
47 379.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Борино
Адрес
ул. Родопи № 58, шивашки цех
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 11.07.2021 до 11.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2021 11:00