ПЛОЩ
3 124.00 кв.м
Населено място
с. Драчево
Адрес
с.ДРАЧЕВО,  общ.  СРЕДЕЦ, местност „МЕГДАН ТАРЛА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.06.2021 до 19.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.07.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч.  /една втора/ идеална част от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в с.ДРАЧЕВО,  общ.  СРЕДЕЦ, местност „МЕГДАН ТАРЛА“,  а именно: 

1/2 ид.ч. /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 23604.16.66 /двадесет и три хиляди шестстотин и четири, точка, шестнадесет, точка, шестдесет и шест/, находящ се в с. Драчево, общ. Средец, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-774/19.03.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Драчево, общ. Средец, обл. Бургас, местност „МЕГДАН ТАРЛА”, площ от 3 124 кв.м. /три хиляди сто двадесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план: 016066, съседи: 23604.16.65, 23604.16.161, 23604.16.106, 23604.16.67

GPS координати N 42° 21`54.81``
        E 27° 14`51.67``

Имотът представлява част от голям земеделски масив, превърнат в пасище и ограден с електронен пастир.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:44 часа
Земеделска земя
10 398.00 кв.м
8 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Баня
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 11:00
Публикувано на 12 май 2021 г. в 09:34 часа
Земеделска земя
5 848.00 кв.м
9 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Индж.блато”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 13:30
Публикувано на 12 май 2021 г. в 12:07 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
12 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахелой
Адрес
гр.  АХЕЛОЙ, местност „КЪМПИНГА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.05.2021 до 24.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2021 13:30
Публикувано на 13 май 2021 г. в 13:44 часа
Земеделска земя
100.00 кв.м
3 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Приморско
Адрес
МЕСТНОСТ СТАМОПОЛУ
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 24.05.2021 до 24.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2021 09:00