ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
160.00 кв.м
Населено място
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 22.06.2021 до 22.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДА  в с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС, а именно: 
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18229.56.26 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и шест/, находящ се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, целият с площ от 1499 кв.м. /хиляда четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план: 056026,  съседи: 18229.56.32, 18229.56.30, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор № 18229.56.26.1 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и шест, точка, едно/, находяща се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 18229.56.26 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и шест/, със застроена площ от 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: административна, делова сграда.
  Поземленият имот е ограден, застроен. Теренът е с алея от базалтови плочки към входа на сградата и зелени площи с плодни и декоративни дръвчета и храсти. Оградата е от масивен зид и метална решетка. Сградата е двуетажна с масивна конструкция от тухлена зидария и скатен, керемиден покрив. Външно е измазана и боядисана. Врати и дограми - дървени, стари. Прозорците на първи етаж са обезопасени с метални решетки. На първи етаж са разположени две стаи и заседателна зала. На втори етаж са разположени седем стаи. Вътрешното състояние е лошо - сградата е за основен ремонт.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 11 май 2021 г. в 11:58 часа
Други
0.00 кв.м
109 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.  НЕСЕБЪР, кв. „ПЕРЛА”, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 13:30
Публикувано на 11 май 2021 г. в 13:31 часа
Други
220.00 кв.м
111 312.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, ”Рамина палас”, ет.0
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 13:30
Публикувано на 11 май 2021 г. в 13:39 часа
Други
152.00 кв.м
69 192.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр.Несебър, п.к.8230, ”Рамина палас”, ет.0
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 13:30
Публикувано на 12 май 2021 г. в 10:48 часа
Други
0.00 кв.м
147 168.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС,  местност „ИНДЖЕЙСКО БЛАТО”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 13:30