ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
271.00 кв.м
Населено място
гр. Шумен
Адрес
ул.КАЛИАКРА 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 03.07.2021 до 03.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, а именно: Склад с площ от 271 кв.м., находящ се в западната част на третия етаж от масивна триетажна сграда построена в южната част на УПИ I в кв. 337 по плана на гр. Шумен, , ул. Калиакра 21, обл. Шумен, при граници на склада: от изток – стълбищна площадка; от запад и юг – въздух; от север – стълбище; от долу: втори етаж; от горе – тавани и граници на УПИ: от север – ул. Калиакра; от юг-улица, от изток УПИ II на държавен резерв гр. Шумен, от запад  преходна улица, заедно с 0,1303 ид.ч. от ОЧС и съответните ид.ч от правото на строеж, съгласно Нот. акт 21, том 11, вх. рег. 3744/16.06.2004 на Служба по вписвания Шумен, а съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Шумен съставляващ Самостоятелен обект в сграда – стопански обект с предназначение – „ Склад”, находящ се в гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, с адм. адрес гр. Шумен, ул. „Калиакра” 21, ет.3, представляващ имот с идентификатор 83510.670.168.10.6, съгласно КККР на гр. Шумен, със застроена площ от 271 кв.м., разположен в западната част на третия етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 83510.670.168.10, разположена в южната част на поземлен имот с идентификатор 83510.670.168 при граници на СОС: на същия етаж 83510.670.168.10.4; под обекта : 83510.670.168.10.3 и 83510.670.168.10.2, над обекта – няма, ведно с 0,1303 ид.ч. от ОЧС и съответните ид.ч от правото на строеж върху мястото, съгласно Дог. ипотека Акт 161, Том 3, рег. 3555, дело 420/07.06.2010г.

 

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт