ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
5
ПЛОЩ
73.65 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 14.06.2021 до 14.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2021 16:10
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект от секция Б на комплекс Иглика-2/ две/- Масивна монолитна жилищна сграда на 
шест етажа, състояща се от секции "А","Б","В","Г" и "Д", находящ се е к.к. Златни пясъци , гр.Варна , 
общ.Варна , обл.Варна, невъведена в експлоатация, построена по съгласуван и одобрен идеен инвестиционен 
проект, съгласно предвижданията на ПРЗ на к.к. Зл.Пясъци,одобрен със Заповед №РД-02-14-513/25.09.2003г. на 
МРРБ и при спазване на Специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на комплекса, в 
собствен на Дружество с ограничена отговорност с фирма ЗЛАТНИ АД гр.София. Поземлен имот с 
идентификатор 10135.513.504 / едно нула едно три пет точка пет едно три точка пет нула четири/по КК на к.к. 
Златни пясъци, одобрена със Заповед №300-5-64/08.08.2003г. на ИД на АК, а именно: АПАРТАМЕНТ с означение 
по проект : №Б-26/ буква бе-двадесет и шест/,разположен на петия етаж в секция Б на комплекс Иглика-2 / две/, 
със застроена площ от 73.65 / седемдесет и три цяло шестдесет и пет стотни / кв.м., състоящ се от: антре, 
дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси: при граници: дворно място, стълбище, коридор 
и an. №Б-27, заедно с прилежащото избено помещение №26 /двадесет и шест /, със застроена площ от 6.16 / 
шест цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., при граници: дворно място, изба №25 и коридор; както и 0.7579% / нула 
цяло седем хиляди петстотин седемдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж върху мястото, като на описа е констатирано, че към момента 
апартаментът е нанесен в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 
10135.513.504.3.36 /едно нула едно три пет точка пет едно три точка пет нула четири точка три точка три 
шест

Станимира Димитрова Костова-Данова
РЕГ. № ЧСИ
718
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. Воден" № 7, ет.1, ателие 1 и 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 630140
Мобилен телефон
0877 630140
Публикувано на 7 май 2021 г. в 17:06 часа
Двустаен апартамент
39.18 кв.м
27 257.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ж.к. Владислав Варненчик бл. 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.05.2021 до 21.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.06.2021 16:45
Публикувано на 21 май 2021 г. в 12:52 часа
Двустаен апартамент
70.10 кв.м
95 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ. Д-Р БОРИС ОКС 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 09:50
Публикувано на 21 май 2021 г. в 12:55 часа
Двустаен апартамент
70.95 кв.м
26 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ. ЛЮБОВ 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 23.05.2021 до 23.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2021 09:30
Публикувано на 26 май 2021 г. в 14:35 часа
Двустаен апартамент
50.68 кв.м
65 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Аксаково
Адрес
местност "Край село", ул. Странджата 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Любомирова Иванова
СРОК
от 31.05.2021 до 30.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2021 11:00