ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
70.36 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
ул. ТЕМЕНУГА № 4, вх. А, ет. 1, ап. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 12.06.2021 до 12.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.505.931.1.2 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и пет, точка, деветстотин тридесет и едно, точка, едно, точка, две), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ТЕМЕНУГА № 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, Самостоятелния обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.505.931, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.931, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 70,36 кв.м. (седемдесет цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), Прилежащи части: избено помещение № 1 с площ 9,16 кв.м. (девет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра), 4,42 % (четири цяло четиридесет и две стотни процента) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, Ниво: 1, Съседните самостоятелни обекти в сграда: На същия етаж: 55155.505.931.1.11, 55155.505.931.1.1, Под обекта: няма, Над обекта: 55155.505.931.1.4, Стар идентификатор: няма

Георги Ценов Тарльовски
РЕГ. № ЧСИ
882
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.2, офис 8
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 918181
Мобилен телефон
0889801597
уебсайт
Публикувано на 3 юни 2021 г. в 16:18 часа
Двустаен апартамент
63.77 кв.м
44 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. Георги Бенковски № 98
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 07.06.2021 до 07.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2021 15:00