ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
18.00 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
бул. Христо Ботев № 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 12.06.2021 до 12.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 55155.505.933.4 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и пет, точка, деветстотин тридесет и три, точка, четири), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бил . Христо Ботев № 41, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.933, Застроена площ: 18.00 кв.м. (осемнадесет квадратни метра), Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Хамгар, депо, гараж, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма

Георги Ценов Тарльовски
РЕГ. № ЧСИ
882
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.2, офис 8
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 918181
Мобилен телефон
0889801597
уебсайт
Публикувано на 17 май 2021 г. в 11:15 часа
Гараж
22.00 кв.м
1 665.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Батак
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 28.05.2021 до 28.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2021 11:00
Публикувано на 31 май 2021 г. в 10:38 часа
Гараж
19.00 кв.м
1 692.90 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 14.06.2021 до 14.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2021 11:00