ПЛОЩ
600.00 кв.м
Населено място
с. Ковачевица
Адрес
общ. Гърмен, обл. Благоевград
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 11.06.2021 до 12.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2021 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ VII, имот с планоснимачен номер 14 от квартал 1 по плана на село Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевградска, утвърден със заповед №14/1990г. на Кмета на Общината, с площ за имота от 600кв.м., при съседи за имота по документ за собственост: от север - УПИ III -16 на ИВАН и ГЪЛЪБИЦА ЖУГЛЕВИ, от юг- улица, от запад - поземлен имот с планоснимачен №13 на ТОМА ГЕОРГИЕВ ТЕТИМОВ и от изток - УПИ V - предвиден за озеленяване.

Начална цена 22 905лв./двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева/

Александър Борисов Цанковски
РЕГ. № ЧСИ
701
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Доктор Христо Татарчев" №38, ет.1
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 831138
Мобилен телефон
0885 747401
уебсайт
Публикувано на 17 май 2021 г. в 18:55 часа
Парцел
457.00 кв.м
15 226.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Братя Иванови" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 18.05.2021 до 18.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2021 13:00
Публикувано на 20 май 2021 г. в 14:45 часа
Парцел
880.00 кв.м
15 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Буково
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Велинова Стойнева
СРОК
от 28.05.2021 до 28.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2021 13:00
Публикувано на 20 май 2021 г. в 15:02 часа
Парцел
0.00 кв.м
23 536.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
М. "ГРАМАДЕТО"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолина Йорданова Тозева
СРОК
от 21.05.2021 до 21.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.06.2021 13:00
Публикувано на 20 май 2021 г. в 15:13 часа
Парцел
349.00 кв.м
7 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" №6
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолина Йорданова Тозева
СРОК
от 01.06.2021 до 01.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2021 14:00