ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
2
ПЛОЩ
60.47 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Сердика
Адрес
ж.к. "Фондови жилища", бл. 4, вх. "Д", ет. 2, ап. 115
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 14.06.2021 до 14.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ №115 /сто и петнадесет/, находящ се в град София, Столична община, район „Сердика“, ж.к. „Фондови жилища, блок 4 (четири), във вход „Д“, разположен на II (втори) етаж, със застроена площ от 60,47 кв.м. /шестдесет цяло и четиридесет и седем квадратни метра/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: от изток – апартамент №114 /сто и четиринадесет/, от запад – двор, от север – двор и от юг – двор, заедно с прилежащото му ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ №6 /шест/, с полезна площ 3,39 кв.м. /три цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток – коридор, от запад – двор, от север – мазе №5 /пет/ и от юг – мазе №7 /седем/, както и 1,837% /едно цяло осемстотин тридесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на вход „Г“ и вход „Д“ на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, попадащо в I /първа/ зона по 27 /двадесет и седем/ лева на квадратен метър, който по скица представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.512.101.4.33, с адрес: гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обет: няма данни за изменение. Адрес на имота: гр. София, район „Сердика“, бл. 4, вх. „Д“, ет. 2, ап. 115. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /втори/ в сграда с идентификатор 68134.512.101.4, с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е рзположена в поземления имот с идентификатор 68134.512.101, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 68134.512.101.4.32; Под обекта: 68134.512.101.4.30; Над обекта: 68134.512.101.4.36.

Стефан Христов Петров
РЕГ. № ЧСИ
921
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр.София, ул. "Калоян" № 6 (вход откъм ул. "Леге")
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 700 03; 02 9438375; 02 9622235
Публикувано на 15 април 2021 г. в 11:19 часа
Двустаен апартамент
60.70 кв.м
110 124.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. „Люлин-5“, бл. 511, вх. „Б“, ет. VІ
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 28.05.2021 до 28.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2021 09:00
Публикувано на 18 май 2021 г. в 11:49 часа
Двустаен апартамент
65.13 кв.м
51 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к. Надежда-Iчаст, бл. 103, вх.В, ет.5, ап.58 - на публична продан се изнася само 1/2 идеална част от имота!
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 21.05.2021 до 21.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.06.2021 09:00
Публикувано на 1 юни 2021 г. в 11:51 часа
Двустаен апартамент
65.20 кв.м
99 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Надежда 4 част, бл.410, вх.Д, ет.1, ап.91
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 08.06.2021 до 08.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2021 10:30
Публикувано на 2 юни 2021 г. в 11:36 часа
Двустаен апартамент
68.72 кв.м
82 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к. Люлин, бл.563, вх.1, ет.7, ап.30
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 07.06.2021 до 07.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2021 09:00